Tag: Bell pepper

Filipino Food Fridays: Afritada

This week I cooked a dish that my mom requested, Afritada! I’m in Los Angeles and my mother is in the Philippines, so I spoke to her as I made this dish! I’m new to cooking, and also new to cooking Filipino food, so I’m learning…

Atsarang Sayote (Chayote Pickle)

SALAD, marinig ko pa lang ang salitang iyan, tiyak aandar na ang aking imahinasyon.  Mag-crave talaga ako sa lahat ng “salad.”  Basta kahit anong klase ng salad, talagang favorite ko ‘yan kahit saan ako mapuntang handaan o mall na mayroong tinda.  Itabi mo iyan sa mga…